ព័ត៍មាន

  • ចូរកត់សំគាល់ការិយាល័យបិទ
    ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: មករា-09-2018

    លោកម្ចាស់សូមគោរពនិងលោកជំទាវសូមជំរាបជូនថាការិយាល័យរបស់យើងនឹងត្រូវបានបិទសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំចិនពី 12 ខែកុម្ភៈទៅខែកុម្ភៈ 25 យើងនឹងបន្តនៅថ្ងៃទី 26, ឆ្នាំ 2018 (ថ្ងៃចន្ទ) ។ ប្រសិនបើមានសំណួរណាមួយបន្ថែមទៀតឬការបញ្ជាទិញមានសក្តានុពល, សូមអនុញ្ញាតឱ្យពួកយើងដឹងជាមុនដូច្នេះយើងអាចផ្តល់នូវ ... អានបន្ថែម »

WhatsApp Online Chat !