ಸಿಕ್ಸಿ City ಸಮುದ್ರ ಆಂಕರ್ ಒತ್ತಡ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಕಂ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿಂಗ್ಬೋ, ಚೀನಾ ತಯಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಿಗಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ "ಸಮುದ್ರ ಆಂಕರ್" ಬ್ರಾಂಡ್ "ಆಧಾರ" ಬ್ರಾಂಡ್ ಮತ್ತು "ಚಿಟ್ಟೆ" ಬ್ರಾಂಡ್ ಒತ್ತಡದ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು, ಅನಿಲ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸ್ಟೌವ್ಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

  • ಒತ್ತಡದ
  • ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್
  • ಅನಿಲ
  • ಹೀಟರ್

ಹೊಸ ಆಗಮನ

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

WhatsApp Online Chat !